Om oss

PEAK INSURANCE BROKERS

Vi hjälper dig med företagets och familjens ekonomi. Vi arbetar dels med försäkringslösningar där du är fri att välja det mesta på marknaden. Vi kan även fungera som personlig affärscoach och driva på mot nya mål. Hos oss möter du erfarna civilekonomer med fokus på långsiktiga kundrelationer. Inga höga hästar, klara besked. Välkommen!


TILLSTÅND

Peak Insurance Brokers AB (org. nr.556301-8299) har tillstånd från finansinspektionen att bedriva följande verksamhet:

 • Livförsäkring
 • Tilläggsförsäkring till livförsäkring
 • Giftermålsförsäkring
 • Födelseförsäkring
 • Försäkring anknuten till värdepappersfonder
 • Lång olycksfall- och sjukförsäkring

Peak Insurance Brokers AB är även ett anknutet ombud till East Capital Financial Services AB (org. nr. 556988-2086) och tillhandahåller följande investeringstjänster för värdebolagets räkning:

 • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
 • tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende ovanstående instrument eller tjänster

  East Capital Financial Services AB
  Kungsgatan 33, Box 1364
  111 93 Stockholm
  08-505 885 00

  Ansvar för ren förmögenhetsskada
  East Capital Financial Services AB är ansvarig för ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsaker en kund. Anspråk skall riktas mot East Capital Financial Services AB inom skälig tid från det att skadans uppkomst upptäcktes.

  Anknutna ombuds övriga verksamhet
  Peak Insurance Brokers AB  bedriver som övrig verksamhet försäkringsförmedling. Peak Insurance Brokers AB är i dessa fall ansvarig för ren förmögenhetsskada som orsakas i den övriga verksamheten. 


  REKLAMATION

  På Försäkringsrådgivarna är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna en reklamation nedan.

  Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

  I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Försäkringsrådgivarnas klagomålsansvarige:

  Jesper Dahlöf

  FCG Risk & Complience AB 559005-7773

  Östermalmstorg 1

  114 42 Stockholm

  Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

  För att få din sak prövad kan du vända dig till:

  Allmänna Reklamationsnämnden

  Box 174, 101 23 Stockholm

  Tel. 08 – 508 860 00

  Ytterligare information finns på www.arn.se

  Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

  Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.


  ÖVRIG INFORMATION